Năng lực

Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa

03 THÁNG 7 , 2018

Tương lai thành công: Cùng nhau đi tới

Từ ngôi nhà chung 319, với truyền thống quân đội, bằng tư duy sáng tạo - đột phá và khát vọng "Vươn tới tầm cao", chúng tôi liên tục đào tạo - phát triển nguồn nhân lực, để có thể chủ động đổi mới các nguồn lực tổng hợp