319 MIỀN NAM

Giới thiệu VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam được chuyển đổi từ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên 319.3 thuộc Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng.

Trải qua 15 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty 319, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; sự tạo điều kiện, giúp đỡ của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành TW, các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội, chỉ huy đơn vị đã năng động sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn ...

Xem chi tiết >>

Năng lực

Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa

  • Nhân lực
  • Vật lực
  • Tài lực

Tương lai thành công: Cùng nhau đi tới

Từ ngôi nhà chung 319, với truyền thống quân đội, bằng tư duy sáng tạo - đột phá và khát vọng "Vươn tới tầm cao"

Chúng tôi liên tục đào tạo - phát triển nguồn nhân lực

Để có thể chủ động đổi mới các nguồn lực tổng hợp

 

Xem chi tiết

Tin vào 4.0: Nghĩ khác, nghĩ kỹ

Chính sách của doanh nghiệp là không ngừng đầu tư hợp nhất công nghệ để phục vụ chiến lược kinh doanh

Đầu tư theo mô hình 3 giai đoạn đan xen

Đầu tư song song 3 quá trình: Ứng dụng công nghệ - Cải tiến quy trình - Nâng cao nguồn lực

 

Xem chi tiết

Trách nhiệm cộng đồng: Giá trị gia tăng

Công ty liên tục phát triển nguồn vốn tự có và ổn định hợp tác với các tổ chức tín dụng.

Các chỉ tiêu sản lượng - doanh thu - lợi nhuận luôn vững mạnh.

Sản xuất đi lên không ngừng, hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp tích cực cho xã hội

Xem chi tiết

Kinh nghiệm

15 năm qua, tất cả các thành viên công ty đã tự nguyện kiền trì, phấn đấu phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn với phương châm sau: CHUYÊN NGHIỆP - HIỆN ĐẠI - HIỆU QUẢ

Chuyên nghiệp: tư duy tổng hợp đa chiều trong thực hiện, tuân thủ các tiêu chuẩn tiên tiến để đảm bảo tuổi thọ lâu dài của công trình.
Hiện đại: dựa trên tầm nhìn xa, triển khai công nghệ, sáng tạo giải pháp, gia tăng giá trị.
Hiệu quả: thấu hiểu đối tác, lắng nghe cộng đồng, luôn luôn đem lại lợi ích thực sự cho xã hội văn minh và môi trường thân thiện.

"Cùng khách hàng làm nên phát triển bền vững"
Là trăn trở, là vinh dự, là hiện thực mà công ty chúng tôi đã trải nghiệm với cộng đồng.

Đối tác chiến lược

  • Tài chính ngân hàng
  • Cổ đông chiến lược
  • Hãng công nghệ
  • Công ty đối tác