Giới thiệu
Giá trị cốt lõi
"Đổi mới - Vươn tới tầm cao - Sáng tạo, đột phá - Truyền thống - Ngôi nhà chung 319"

Với truyền thống đoàn kết, bề dày thành tích, kinh nghiệm, uy tín và thương hiệu của mình, những cán bộ, công nhân viên của Công ty CPĐT XD 319 Miền Nam thấm nhuần 5 giá trị cốt lõi đã được đúc kết qua quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty 319.

Những giá trị này sẽ tiếp tục được đơn vị gìn giữ và phát triển, trở thành nguồn lực mang lại những lợi ích lâu dài, tạo nên giá trị bền vững cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

  1. Liên tục, chủ động đổi mới
  2. Khát vọng vươn tới tầm cao
  3. Tư duy sáng tạo, đột phá
  4. Truyền thống quân đội
  5. Ngôi nhà chung 319
Cổ đông sáng lập
"Liên kết sức mạnh doanh nhân"

Cổ đông sáng lập là người góp vốn cổ phần, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của Công ty cổ phần.

Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập

  • Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng: 51%
  • Nhà đầu tư chiến lược Tân Mỹ Á: 41,42%
  • Cổ đông đấu giá công khai IPO: 4,22%
  • Cổ đông là CB-CNV: 3,36%
Sơ đồ tổ chức
                                           

Ban Lãnh Đạo
                                                                                                                                                                            

Vũ Xuân ThuChủ tịch Hội đồng Quản trị

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 23/08/1974

Email liên hệ: xuanthu@319mn.com

Chức vụ các tổ chức khác: Bí thư Chi Bộ

Quang Học QuảngThành viên HĐQT

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 31/01/1969

Email liên hệ: ericquang@319mn.com

Chức vụ các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CPĐT XD 319 MN

Hoàng Quốc ViệtThành viên HĐQT

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 03/03/1974

Email liên hệ: viethq@319mn.com

Chức vụ các tổ chức khác: Phó Giám đốc và là Thành viên HĐQT Công ty CPĐT XD 319 MN