Xây dựng

Ngành sản xuất ô tô dưới tác động 4.0

04 THÁNG 7 , 2018

Xét về phạm vi, mức độ và tính phức tạp, sự dịch chuyển này là chưa từng có

 “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi cơ bản lối sống, phong cách làm việc và cách thức giao tiếp. Xét về phạm vi, mức độ và tính phức tạp, sự dịch chuyển này không giống với bất kỳ điều gì mà con người từng trải qua”.(Theo GS. Klaus Schwab Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới Davos)

I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TRONG NGÀNH SẢN XUẤT Ô TÔ

1. Ba nhân tố chủ chốt cho sự chuyển đổi ngành ô tô sang công nghiệp 4.0:

- Điện toán đám mây (Cloud computing).

- Phân tích dữ liệu lớn (Big Data analytics).

- An ninh mạng (Cyber security).

2. Lợi ích công nghiệp 4.0 đối với ngành ô tô:

- Quản lý chuỗi cung ứng.

- Năng cao khả năng tự giám sát.

- Có khả năng điều chỉnh theo ý khách hàng.

- Tính linh hoạt trong việc kết nối công việc.

3. Dự kiến mức độ số hoá trong ngành công nghiệp ô tô:


Ảnh minh họa

4. Đối tượng của công nghiệp 4.0:


Ảnh minh họa

5. Sản phẩm thông minh (Smart product):


Ảnh minh họa

Xe thông minh có các thiết bị kết nối với các thiết bị khác bên ngoài xe như: các thiết bị di động, hệ thống mạng, dịch vụ từ xe khác, văn phòng, hạ tầng giao thông hay từ nhà ở,...

6. Nhà máy truyền thống:


Baiviet2 cachmangcongnghiep4.0 01

7. Nhà máy thông minh (Smart factory):

Dựa trên nền tảng kết nối vạn vật giữa thế giới thực - ảo của các công nghệ in 3D, nano, vật liệu mới, robot, Logistics 4.0,… Có thể điều khiển hoạt động sản xuất ở mọi lúc mọi nơi.


Baiviet2 cachmangcongnghiep4.0 01
Mô hình nhà máy thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0

II. ẢNH HƯỞNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN NGÀNH SẢN XUẤT Ô TÔ

1. Về Công nghệ:

Phải đầu tư công nghệ tiên tiến theo hướng tự động hóa thông minh, đòi hỏi:

- Chi phí đầu tư lớn.

- Khả năng tiếp nhận công nghệ.

- Hạ tầng công nghệ thông tin nội bộ.


Ảnh minh họa

2. Về Nhân sự:

- Một số thành phần nhân sự lao động trực tiếp sẽ bị ảnh hưởng khi chuyển đổi sang công nghệ tự động hoá.

- Đào tạo, huấn luyện đội ngũ lao động có đủ tri thức và kỹ năng thích ứng với thời đại mới.

 
Ảnh minh họa

3. Về quản trị sản xuất:

- Chuyển đổi từ mô hình sản xuất hàng loạt đồng nhất (Mass Production) sang sản xuất hàng loạt theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng (Mass Customization) như xe bus chuyên dụng, xe tải chuyên dụng.


Ảnh minh họa

- Đối tượng khách hàng tập trung vào thế hệ Y (*), giao dịch, đặt hàng online theo nhu cầu và sở thích cá nhân (Customization).

- Người mua hàng có nhu cầu theo dõi quá trình sản xuất xe của mình trên thiết bị trực tuyến.


Ảnh minh họa

(*)Thế hệ Y: (Generation Y) là những người sinh ra ở giai đoạn cuối năm 1980 - đầu năm 2000.

- Marketing dựa trên thống kê hành vi khách hàng sẽ chuyển sang marketing dự đoán hành vi khách hàng (từ nghiên cứu hành vi ĐÃ làm chuyển sang nghiên cứu hành vi SẼ làm).


Ảnh minh họa

- Đặt ra thách thức phải đổi mới mô hình kinh doanh, cách thức Marketing.

- Điều chỉnh phương thức phân phối sản phẩm, dịch vụ.

- Cơ cấu lại lực lượng lao động và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.


Minh hoạ mô hình kinh doanh online

III. KẾT LUẬN

- Việc áp dụng cách mạng công nghiệp 4.0 là giải pháp để năng cao nâng lực và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị sản xuất, lắp ráp ô tô. Các khu phức hợp cần tiên phong áp dụng công nghiệp 4.0.

- Thay đổi là tất yếu, Cách mạng công nghiệp 4.0 vừa là thách thức và cơ hội để đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng tự động hoá thông minh và thay đổi mô hình kinh doanh mới phù hợp với yêu cầu tình hình mới.

- Cuộc cách mạng cộng nghiệp 4.0 đang hiện hữu trên đất nước ta, tác động mạnh mẽ đến mọi ngành, lĩnh vực, mọi doanh nghiệp và người dân, do vậy, từ tư duy đến hành động của Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và giáo dục, cộng đồng dân cư cần chuyển động theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội mới để xây dựng Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại.

TTĐK Xe Cơ Giới Đà Nẵng