Xây dựng

Cải tiến quy trình sản xuất

04 THÁNG 7 , 2018

Cảnh các máy móc thông minh được liên kết qua một hệ thống có thể tự hình dung toàn bộ trình tự rồi đưa ra quyết định, không còn xa nữa