Xây dựng

Cầu Mương Lớn - huyện Nhà Bè

27 THÁNG 6 , 2018

Từng bước xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường trục Bắc - Nam tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, kết nối với khu đô thị Cảng Hiệp Phước và Cảng Sài Gòn Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, từ đó thúc đẩy phát triển hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp Hiệp Phước.

III. Nội dung

1. Tên dự án: Xây dựng cầu Mương Lớn 1.

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước.

3. Địa điểm xây dựng: khu công nghiệp Hiệp Phước (giai đoạn 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Thời gian khởi công: 2015.

5. Thời gian hoàn thành: 2016.

6. Loại công trình: Công trình giao thông - Cầu đường bộ.

7. Cấp công trình: cấp IV.

8. Quy mô dự án:

- Xây dựng mới cầu vượt rạch Mương Lớn với tổng chiều dài 123,7m (tính đến mặt sau tường đỉnh mố); mặt cắt ngang giai đoạn 1 đảm bảo 4 làn xe, có lề bộ hành, lan can 2 bên.

- Xây dựng đường đầu cầu dài tổng cộng khoảng 265m, mặt cắt ngang giai đoạn 1 04 làn xe; mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 190Mpa.

- Xây dựng mới hệ thống cây xanh đường phố, chiếu sáng trên đường và cầu phù hợp với cấp công trình.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ (cọc tiêu, tôn sóng, bố trí biển báo, sơn đường, …) đảm bảo an toàn giao thông, phù hợp với quy mô đường.