Công nghệ

Thành phố Hồ Chí Minh dồn vốn đầu tư công cho 5 lĩnh vực

04 THÁNG 7 , 2018

 GĐ 2016-2020, TPHCM sẽ tập trung cho: Giao thông, Giảm ngập và phòng chống lụt bão, Môi trường, Giáo dục và Y tế