Công nghệ

Thế giới vẫn còn cách xa các mục tiêu phát triển y tế

04 THÁNG 7 , 2018

 Tới năm 2030 chỉ đạt được 1/5 trong số 37 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc về y tế

 Thế giới vẫn còn cách xa các mục tiêu phát triển y tế