Đầu tư

Quản trị rủi ro trong đầu tư tài chính

03 THÁNG 7 , 2018

Sử dụng bốn chiến lược đầu tư cơ bản, sẽ phòng ngừa được biến động thị trường

 

4 CHIẾN LƯỢC CĂN BẢN
Bằng cách sử dụng bốn chiến lược đầu tư cơ bản, phần lớn nhà đầu tư sẽ thấy thoải mái với một số rủi ro và biến động thị trường:

Tập trung đầu tư dài hạn: Một bí quyết để chấp nhận biến động thị trường là tập trung vào kết quả lâu dài thay vì các thay đổi hàng ngày.
Điều này có thể rất khó khăn lúc thị trường giảm mạnh bởi luồng thông tin xấu hàng ngày. Các nhà đầu tư trải qua những hậu quả tài chính khủng hoảng trong năm 2008 đã nhận thức được sự khó khăn để tập trung vào dài hạn

Đa dạng hóa khoản đầu tư của bạn: Không loại tài sản nào luôn tốt, vì vậy cần đầu tư vào nhiều loại tài sản. Nếu một số khoản đầu tư xuống giá, thì những khoản khác có thể lên giá.
Một lĩnh vực của thị trường có thể nóng trong nhiều năm, ví dụ như cổ phiếu tăng trưởng của Mỹ trong những năm cuối của năm 90. Trong những năm này, chủ sở hữu của danh mục đầu tư đa dạng không thành công bằng nhà đầu tư khác khi họ đầu tư 100% vào cổ phiếu tăng trưởng. Nhưng thị trường khủng hoảng bắt đầu tháng 8 năm 2008 đã đánh giá lợi thế của các khoản đầu tư đa dạng hóa là chiến lược khi thị trường đang giảm giá.

Đầu tư định kỳ: Còn được gọi là trung bình giá mua, một chương trình đầu tư tự động có thể là một chiến lược tuyệt vời để đối phó với thị trường giảm giá và chiếm lợi thế khi thị trường tăng giá.
Bạn không cần phải lo lắng về thời điểm tốt nhất để đầu tư nếu bạn bỏ ra số tiền giống nhau mỗi tháng, nhưng giống phần lớn các chiến lược đầu tư, nó không đảm bảo lợi nhuận hoặc bảo vệ bạn không bị thiệt hại.
Chiến lược này có thể giảm bớt sự lo lắng khi danh mục đầu tư giảm giá. Điều tốt của một thị trường xuống giá là bạn mua được cổ phiếu với giá thấp. Tuy nhiên, chiến lược này đòi hỏi bạn tiếp tục đầu tư dù thị trường tăng hay giảm. Trước khi bắt đầu kế hoạch trung bình giá mua này, bạn nên cân nhắc khả năng của mình khi tiếp tục mua vào trong lúc thị trường và nền kinh tế không ổn định.

Giữ liên lạc với chuyên viên tư vấn tài chính của bạn: Nhà tư vấn tài chính được đào tạo để tập trung vào mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư và sự yên tâm của bạn với biến động.

Bài viết này có thể giải thích cho bạn biến động là gì và cung cấp một số chiến lược đã được kiểm tra với thời gian khi giá trị đầu tư giảm, nhưng không thể đáp ứng được nhu cầu cá nhân của bạn hiệu quả như một chuyên viên tư vấn tài chính.
Bây giờ hãy xem xét cụ thể hơn ba công cụ hữu ích nhất để quản lý rủi ro: đa dạng hóa, phân bổ tài sản và trung bình giá mua.