Đầu tư

Infographic: Giai đoạn thành lập công ty

03 THÁNG 7 , 2018

 Sau khi hoàn thiện sản phẩm và có khách hàng đầu tiên, sẽ phải mở rộng quy mô, phục vụ thị trường lớn hơn