Đầu tư

Đầu tư vào quỹ mở

03 THÁNG 7 , 2018

Khái niệm mới ở Việt Nam nhưng đã có trên thế giới từ năm 1924

 

Quỹ mở là một hình thức của quỹ tương hỗ nơi mà các nhà đầu tư góp tiền chung với nhau để quỹ đầu tư vào các tài sản khác nhau. Quỹ "mở" về mặt thời gian và số lượng các nhà đầu tư tham gia.
Quỹ mở có những ưu điểm như sau:
- Quản lý chuyên nghiệp: Quỹ được quản lý chuyên nghiệp bởi các chuyên gia đầu tư nhiều kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao và có đầy đủ thông tin về thị trường, về từng khoản đầu tư, có thời gian chủ động đầu tư và theo dõi khoản đầu tư giúp bạn.
- Đa dạng hóa: Với một số tiền nhỏ bạn vẫn có thể đa dạng hóa tài sản của bạn vào nhiều tài sản có thu nhập cố định và nhiều cổ phiếu.
- Cơ hội gia tăng lợi nhuận dài hạn: Quỹ có thể mang đến lợi nhuận cao hơn do việc đầu tư vào cổ phiếu như một loại tài sản đầu tư dài hạn thông thường có thể mang lại lợi nhuận cao hơn, kể cả sau khi bù lạm phát, như lịch sử đã chứng minh ở nhiều nước.
- Phù hợp với khả năng chi trả. Khoản đầu tư ban đầu vào hầu hết các quỹ đều hợp lý và các khoản đầu tư tiếp theo thường thấp hơn. Như đối với Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF, số tiền đầu tư lần đầu là 05 triệu đồng và 01 triệu đồng cho các lần tiếp theo.
- Thanh khoản: Trong trường hợp khẩn cấp bạn cần sử dụng tiền, việc rút một phần hoặc toàn bộ số tiền đã đầu tư cũng rất dễ dàng.