Nổi bật

Công ty TNHH MTV 319.3 Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

28 THÁNG 11 , 2017

Ngày 28/11/2017 Công ty TNHH MTV 319.3 đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Lại Văn Cầm – Phó chủ nhiệm chính trị, Tổng công ty; đồng chí Thiếu tá Phan Văn Huấn – Trưởng ban cán bộ, Phòng Chính trị Tổng công ty.

     Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tích cực thảo luận, tham gia nhiều ý kiến và nhất trí thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2017 trình bày trước Đại hội. Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Phòng Chính trị Tổng công ty trình đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ VI và tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.


Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty TNHH MTV 319.3 nhiệm kỳ 2017-2022 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn Tổng công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2018-2023 chụp hình lưu niệm tại Đại hội

    Đại hội đã lựa chọn, bầu BCH Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội và cán bộ, đoàn viên, người lao động giao phó và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Công đoàn Tổng công ty 319 lần thứ VI (2018 - 2023).

    Tại Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, các ý kiến đóng góp thảo luận của các đại biểu, có trách nhiệm nghiên cứu, bổ sung vào các văn kiện và xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội.

     Phát huy kết quả tốt đẹp của Đại hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022; đoàn viên công đoàn, người lao động Công ty TNHH MTV 319.3 tiếp tục phát huy truyền thống  "Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - An toàn - Hiệu quả" của Công ty và truyền thống “Đoàn kết, Chủ động, Sáng tạo, Quyết thắng” của Tổng công ty 319 anh hùng trong lao động, sản xuất và công tác, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc nhằm đẩy mạnh phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ tới góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thành công của Đại hội, là kết quả phấn đấu của cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội; sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Chi ủy, Chi bộ Công ty; sự quan tâm, giúp đỡ của Thủ trưởng Phòng Chính trị Tổng công ty; tinh thần trách nhiệm tham gia đóng góp của các đồng chí đại biểu dự Đại hội.

Bài: Đ/c Nguyễn Văn Đạt – Trợ lý Phòng Chính trị

Ảnh: Đ/c Trần Tuấn Vũ – Nhân viên Chính trị.