Nổi bật

Khối thi đua số 1 - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng: Tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2023

13 THÁNG 7 , 2023

    Sáng ngày 13/7/2023 tại Khu B Tổng công ty 319, Khối thi đua số 1 tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng và PTTĐQT 6 tháng đầu năm 2023, mục đích đánh giá thực chất kết quả thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2023 của các đơn vị thành viên Khối Thi đua số 1, qua đó, kịp thời xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 và những năm tiếp theo. Dự, chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Uỷ viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, các đồng chí đại biểu Phòng Chính trị, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Tổng công ty 319.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Phó TGĐ TCT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Trong 6 tháng đầu năm 2023 các mặt công tác của Tổng công ty nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng được triển khai toàn diện đạt kết quả tốt; hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ bản ổn định; Đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; đời sống, vật chất, tinh thần của người lao động cơ bản được giữ vững....Tuy nhiên, Bên cạnh đó tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động do chiến tranh, xung đột; chuỗi cung ứng toàn cầu có giai đoạn bị đứt gẫy, giá cả các nguyên, nhiên vật liệu, xăng dầu tăng cao, địa bàn hoạt động của các đơn vị phân tán; khó khăn nổi lên là: Công tác thị trường, tìm kiếm việc làm hầu hết ở các đơn vị đều có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt; công tác quản lý, điều hành, huy động nhân lực, thiết bị, vật tư có nhiều có thời điểm còn gặp nhiều khó khăn, do đóng quân phân tán; áp lực về tiến độ thi công các công trình lớn; số lượng khách hàng tiêu thụ các sản phẩm của các đơn vị giảm mạnh; nguồn vốn đầu tư cho SXKD hạn hẹp. Những nhân tố đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD nói chung và phong trào thi đua Quyết thắng nói riêng.. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, Ban Giám đốc, các phòng, ban chức năng Tổng công ty và sự nỗ lực phấn đấu của các đơn vị trong khối, phong trào TĐQT được triển khai toàn diện, sâu rộng và hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Sản lượng toàn khối đạt 56,28%, doanh thu đạt 42,5%, thu hồi vốn đạt 58,79%, lợi nhuận đạt 39,67%, đóng góp cấp trên đạt 60,47%, thu nhập bình quân đạt 11,545 triệu đồng/người/tháng; bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, CBV, người lao động của các đơn vị trong khối.

Đồng chí 2//QNCN Trần Mạnh Hà - GĐ Cty 319 Miền Nam đơn vị khối trưởng năm 2023 chủ trì hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Khối thi đua trong phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng năm 2023. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện và đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho các đơn vị thành viên trong Khối thời gian tới.

     Có thể nói 6 tháng đầu năm 2023, phong trào thi đua Quyết thắng trong các đơn vị Khối thi đua số 1 luôn được Cấp ủy, Chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và tạo ra sức lan tỏa rộng khắp trong toàn đơn vị. Nhiều nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua đã được hoàn thành toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công việc và luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Các đơn vị thường xuyên đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, cơ sở vật chất, thiết bị xe máy, vật tư tài sản; đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn bí mật quân sự, gắn xây dựng đơn vị an toàn với xây dựng địa bàn an toàn. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, là cơ sở tiền đề để 6 tháng còn lại năm 2023 các đơn vị trong Khối thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

     Tin bài: Thiếu tá QNCN Lê Hoàng Phong, Trưởng Phòng TC-HC, Công ty 319 Miền Nam