Nổi bật

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam/TCT319 BQP: Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị năm 2018, Đại hội CNVC năm 2019.

13 THÁNG 1 , 2019

     Ngày 10/1/2019 Công ty CP ĐTXD 319 Miền Nam long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018 và Đại hội CNVC năm 2019. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thượng tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. Tại Hội nghị đồng chí đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng Công ty 319 Miền Nam năm 2018. Đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ mà Chi bộ, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị năm 2019. Trong năm 2018, bên cạnh những thuận lợi, hoạt động SXKD của đơn vị đã gặp khó khăn từ sự tác động của nhiều yếu tố, song được sự quan tâm của cấp trên, bằng sức mạnh nội lực và quyết tâm cao, Công ty 319 Miền Nam đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Thượng tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 chỉ đạo Hội nghị

     Năm 2018 Chi ủy, chi bộ, HĐQT và Ban Giám đốc đảm bảo tốt quyền lợi cho người lao động như có việc làm thường xuyên, đảm bảo lương, thưởng và các chế độ theo quy định. Đồng thời luôn quan tâm tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, cải thiện đời sống người lao động và động viên thăm hỏi cán bộ, công nhân viên, thân nhân người lao động. Qua đó giúp cho người lao động yên tâm gắn bó, phấn đấu, cống hiến xây dựng đơn vị.

    Thay mặt Lãnh đạo, chỉ huy Công ty 319 Miền Nam, đồng chí Trung tá Vũ Xuân Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tiếp thu, lĩnh hội, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng công ty để lãnh đạo Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị trong năm 2019.


Trung tá Vũ Xuân Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị và chỉ huy

các Phòng ban Công ty ký kết giao ước thi đua năm 2019

     Với kết quả đã đạt được, Hội nghị tổng kết nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị năm 2018, Đại hội CNVC năm 2019, đã tạo thêm niềm tin và nghị lực mới cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn đơn vị để tiếp tục phấn đấu, cống hiến trong thời gian tới, góp phần xây dựng Công ty 319 Miền Nam phát triển vững mạnh toàn diện.

 Bài: Đại úy Nguyễn Văn Đạt - Trợ lý Chính trị.

Anh: Trần Tuấn Vũ - Nhân viên