Nổi bật

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

25 THÁNG 7 , 2022

Sáng 25/7/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban của Công ty. Đồng chí Thượng tá QNCN Vũ Xuân Thu - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì hội nghị.

Quang cảnh tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm năm 2022 Công ty thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn: Khí hiệu thời tiết diễn biến thất thường, giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, tình hình dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhiều công trình vướng mặt bằng.  Mặc dù vậy, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực. Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau: Giá trị sản xuất đạt 37,639 tỷ đồng; Doanh thu đạt 42,270 tỷ đồng; Giá trị thu hồi vốn  đạt 42,986 tỷ đồng; Tiền lương bình quân: 10,533 triệu đồng/người/tháng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị triển khai thi công 02 công trình, có 07 công trình vướng mặt bằng phải tạm dừng thi công; Các công trình thi công đều đảm bảo về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.

     Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị đã đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp để phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 đã đề ra. Tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm đang triển khai. Đồng thời tích cực chủ động tìm kiếm, bám nắm thị trường, đối tác đầu tư, mở rộng thị trường kinh doanh, chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty.

     Phát biểu tổng kết hội nghị, Đồng chí Thượng tá QNCN Vũ Xuân Thu - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tiếp theo. Đề nghị các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty tiếp tục lãnh đạo và tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban trong Công ty, phát huy tinh thần đoàn thể, sức mạnh tập thể nhằm đưa ra những giải pháp đóng góp xây dựng, phát triển Công ty 319 Miền Nam trong tình hình mới.

 

Tin bài: Thiếu tá QNCN Lê Hoàng Phòng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính